شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

کود اسید آمینه

هنگامی که صحبت از تغذیه گیاهان می شود، معمولا آمینو اسیدها هستند که در کشاورزی و باغداری، بیشتر از کودهای دیگر نادیده گرفته می‌شوند.

کود اسید آمینه تشکیل دهنده اجزای سازنده عملکرد گیاهی به شمار رفته و می توان سلول‌های گیاهی را، در برابر هر گونه بیماری تقویت کرده و همچنین در صورتی که بخواهید مواد مغذی را برای تقویت کردن ریشه در خاک پخش کنید، می‌توانید از کودهای اسید آمینه استفاده کنید. در ادامه به تعریف کلی از آمینو اسید ها، همچنین مزایا و کاربرد آن ها می پردازیم.

آمینو اسید ها جزو ضروری ترین مکمل ها برای گیاهان هستند اما در مورد نقشی که در فیزیولوژی گیاهان ایفا می کنند، اطلاعات درست و دقیق در اخیار عموم قرار نگرفته است.