شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس

شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس

تیم موسس شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس از سال 1390 با شناسایی نیاز بازار کشاورزی ایران به یک نماتدکش موثر تولید داخل با قیمت مناسب، تحقیقات خود را آغاز کرد. در این راستا در طی مدت چهارسال علاوه بر انجام تحقیقات مختلف، در کنار کشاورزان عزیز نیز حضور فعال داشته و در زمینه های مختلف تغذیه گیاهی و روشهای نوین زراعی مشاوره تخصصی ارائه داده است. در نهایت شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۴ با ثبت اختراع ترکیب کودسم گیاهی کنترل کننده انواع نماتد مولد گره ریشه، با نام تجاری اگروهلث، آغاز کرد. و از آن پس با نیازسنجی بازار کشاورزی داخلی و جذب افراد متخصص در حوزه تغذیه گیاهی و همچنین با استفاده از دانش و فناوری بومی، سبد محصولات تولیدی خود را گسترش داد.

محصــــــــــولات

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس مخترع نماتد کش غیر شیمیایی اگروهلث و دارنده چندین جایزه برترین شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کود سم های شیمیمایی و غیر شیمایی و ارائه توصیه های کودی و ساخت سوله های گلخانه ای آماده خدمات رسانی به تمامی شما مشتریان عزیز ی باشد.