شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

درباره شرکت خرم بهار آتیس

تیم موسس شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس از سال 1390 با شناسایی نیاز بازار کشاورزی ایران به یک نماتدکش موثر تولید داخل با قیمت مناسب، تحقیقات خود را آغاز کرد. در این راستا در طی مدت چهارسال علاوه بر انجام تحقیقات مختلف، در کنار کشاورزان عزیز نیز حضور فعال داشته و در زمینه های مختلف تغذیه گیاهی و روشهای نوین زراعی مشاوره تخصصی ارائه داده است. در نهایت شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۴ با ثبت اختراع ترکیب کودسم گیاهی کنترل کننده انواع نماتد مولد گره ریشه، با نام تجاری اگروهلث، آغاز کرد. و از آن پس با نیازسنجی بازار کشاورزی داخلی و جذب افراد متخصص در حوزه تغذیه گیاهی و همچنین با استفاده از دانش و فناوری بومی، سبد محصولات تولیدی خود را گسترش داد.

شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس امروزه با شعار ( ایرانی شایسته بهترینهاست ) مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا، توانسته جایگاه خود را در صنعت کشاورزی و تولید نهاده‌های غیر شیمیایی تثبیت نموده و همواره یکی از دغدغه های مدیران عالی شرکت، تلاش در جهت بهبود فرآیند تولید با کیفیت و مبتکرانه می‌باشد.

 

که ایران چو باغی‌ست خرم بهار                     شکفته همیشه گل کامکار

اگر بفکنی خیره دیوار باغ                             چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ

نگر تا تو دیوار او نفکنی                               دل و پشت ایرانیان نشکنی

بیا تا همه دست نیکی بریم                          جهانِ جهان را به بد مسپریم

سخن مدیرعامل