شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

هیومیک اسید سیلیس دار

هیومیک اسید سیلیس دار یک کود آلی مایع می باشد. این کود شامل هیومیک و فولویک اسید از ماده لئوناردیت است و خاصیتی شبیهه به هورمون داشته و با تعدیل اسیدیته، به افزایش حجم ریشه و جذب عناصر غذایی بخصوص عناصر میکرو، کمک خواهد کرد.