شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس
khoram bahar new-163

قارچکش بیوبار

قارچ ها یکی از شایع ترین عوامل بیماریزای گیاهی هستند که آسیب و ضررهای جبران ناپذیری به محصولات کشاورزی وارد می کند. در واقع یکی از دغدغه هایی که کشاورزان همواره با آن رو به ‌رو هستند مبارزه با قارچ ها است. بسیاری از بیماری ‌های محصولات کشاورزی یا حتی گیاهان زینتی و آپارتمانی به علت قارچ ها به وجود می آیند.

قارچ‌ ها همه ساله زیان فراوانی به محصولات و فرآورده های گیاهی وارد می کنند. در نتیجه برای جلوگیری از کاهش آلودگی محصولات کشاورزی و سلامت آن، افزایش عملکرد و … هم به منظور پیشگیری و هم درمان، استفاده از قارچکش ها توصیه می شود.

قارچ کش‌ غیرشیمیایی بیو بار با جلوگیری و از بین بردن قارچ ها منجر به افزایش رشد محصولات سالم و عاری از مواد شیمیایی شده و درنتیجه در دراز مدت موجب حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی موجودات مفید خاک می شود.