شروع
دانلود بروشور با فرمت PDF

همانطور که نام آتیس با معنای حاصلخیزی را برای خودمان برگزیده ایم، با توکل به خداوند بزرگ و با تکیه بر تخصص و توانمندی همکاران پرتلاشمان، برای حاصلخیزی خاک این مرز و بوم خواهیم کوشید.

آتیس یعنی حاصلخیزی
برای دریافت توصیه های کودی ، ایمیل خود و نام گیاه مورد نظر را وارد نمایید.

ایمیل
نوع محصول


درباره آتیس

.

هیومیک اسید سیلیس دار

هیومیک اسید گوگرددار

کود نماتدکش آگروهلث

Workshop

ارتقاء دانش فنی و بومی سازی

تصاویر بیشتر...

کارگاه های آموزشی

Showplace

همواره در کنار شما هستیم

تصاویر بیشتر...

نمایشگاه ها

City Services

ارئه خدمات و مشاوره در فضای سبز

تصاویر بیشتر...

فضای باز خدمات شهری

Views

همگام با شما در مزرعه

تصاویر بیشتر...

بازدیدها

Advice

ارائه راهکار ها برای توسعه کشت و کار شما

تصاویر بیشتر...

ارائه مشاوره فنی و مهندسی

Sampling

خدمات فنی و مهندسی ما برای شما

تصاویر بیشتر...

نمونه برداری و آزمایش خاک

Researches

پژوهش برای خدمت به صنعت کشاورزی

تصاویر بیشتر...

تحقیقات و کارهای آزمایشگاهی

Result

کسب عناوین و برتری ها

تصاویر بیشتر...

نتایج محصولات