محمد علی بقایی هستم مدیر بازرگانی شرکت آتیس.
۱۵ سال است که به کشاورزان عزیز کشورم خدمت میکنم. از بهترین ویژگی محصولات ما تطابق با آب و خاک ایران می باشد. ما با کود و سم فروشی های معتبری در سراسر کشور همکاری داریم. همچنین تقدیر نامه هایی داریم که نشان میدهد همیشه به تعهدهایمان عمل کرده ایم.درباره آتیس

.


هیومیک اسید سیلیس دار

هیومیک اسید گوگرددار

کود نماتدکش آگروهلث

Workshop

ارتقاء دانش فنی و بومی سازی

تصاویر بیشتر...

کارگاه های آموزشی

Showplace

همواره در کنار شما هستیم

تصاویر بیشتر...

نمایشگاه ها

City Services

ارئه خدمات و مشاوره در فضای سبز

تصاویر بیشتر...

فضای باز خدمات شهری

Views

همگام با شما در مزرعه

تصاویر بیشتر...

بازدیدها

Advice

ارائه راهکار ها برای توسعه کشت و کار شما

تصاویر بیشتر...

ارائه مشاوره فنی و مهندسی

Sampling

خدمات فنی و مهندسی ما برای شما

تصاویر بیشتر...

نمونه برداری و آزمایش خاک

Researches

پژوهش برای خدمت به صنعت کشاورزی

تصاویر بیشتر...

تحقیقات و کارهای آزمایشگاهی

Result

کسب عناوین و برتری ها

تصاویر بیشتر...

نتایج محصولات