شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس

دکتر محمدعلی بقائی

دکترمحمد علی بقائی

مدیر بخش بازرگانی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سارا حسنپور

مهندس سارا حسن پور

مدیر عامل

دانشگاه علم و صنعت

دکتر عارفه رزازی

دکتر عارفه رزازی

مدیر بخش توسعه و تحقیق

دانشگاه تربیت مدرس

شرکت دانش بنیان خرم بهار آتیس مخترع نماتد کش غیر شیمیایی اگروهلث و دارنده چندین جایزه برترین شرکت دانش بنیان در حوزه تولید کود سم های شیمیمایی و غیر شیمایی و ارائه توصیه های کودی و ساخت سوله های گلخانه ای آماده خدمات رسانی به تمامی شما مشتریان عزیز ی باشد.