۱) ارائه مشاوره فنی

برای کسب مشاوره تخصصی تر با کدام بخش شرکت در تماس باشم؟
شما برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شبکه­ های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام با کارشناسان شرکت در تماس باشید.

۲) استفاده از هیومیک اسید گوگرددار در مناطق آهکی

خاک منطقه ما آهکی است. آیا هیومیک اسید گوگردی آتیس می تواند کمکی به حل این مشکل بکند؟
شوری مشکل ذاتی مناطقی با بافت سنگین و بارش سالیانه کم است، وجود گوگرد در کنار هیومیک اسید باعث کنترل اثرات نامطلوب شوری ناشی از سدیم اضافی می گردد و به علاوه گیاه را نسبت به تنش تشنگی مقاوم می­کند.

۳) محلول پاشی درختان بلند

برای درختان بلند که امکان محلول پاشی نیست ، چه دستور مصرفی می دهید؟
از روش چالکود و یاهمراه با آب آبیاری می توان استفاده کرد.

۴) ترکیب هیومیک اسید با سایر کودها

آیا هیومیک اسید را می توان به شکل ترکیبی با سایر کودها استفاده کرد؟
بله، فقط باید میزان مصرف کود دقیق تعیین گردد.

۵) استفاده از سیستم غرقابی برای درختان

آیا برای درختان می توان از سیستم غرقابی استفاده کرد؟
بله، اما برای بهینه کردن مصرف کود بهتر است طبق دستور مصرف‌های ارائه شده عمل کنید.

۶) زمان محلول پاشی

در محلول پاشی بهترین زمان محلول پاشی چه زمانیست؟
صبح زود یا قبل از غروب آفتاب.

۷) تاثیر کودهای شرکت آتیس بر آنالیز خاک

آیا استفاده از کود می تواند تأثیری بر آنالیز خاک داشته باشد؟
قطعاً در میزان عناصر آن تأثیر گذار است. استفاده مستمر از کود های شیمیایی در بلند مدت باعث به خوردن تعادل خاک می شود. کوددهی به شکل محاسبه شده می تواند باعث افزایش حاصلخیزی و پایداری عملکرد خاک گردد.

۸) تغییر ساختمان خاک

آیا هیومیک اسید موجب تغییرساختمان خاک می­گردد؟
ترکیبات کربوهیدراتی مانند هیومیک اسید در ساختمان خاک اثر مطلوبی داشته و منجر به افزایش مواد آلی و تخلل ساختمان خاک می­گردد. شایان ذکر است بافت خاک غیرقابل تغییر است.

۹) تعداد دفعات مصرف کودهای شرکت آتیس

آیا مصرف هیومیک اسید در تعداد دفعات آبیاری تأثیر گزار است یا می تواند مدار آبیاری را طولانی تر کند؟
مصرف هیومیک اسید گوگرددار آتیس به علت افزایش مواد آلی ناحیه ریشه راندمان آبیاری را افزایش داد و نگهداری آب در ناحیه ریشه را بیشتر می کند و می تواند باعث کاهش دفعات آبیاری گردد.

۱۰) عوارض شوری در خاک

شوری با گیاه چه کار می‌کند؟
اولین اثر شوری در گیاه باعث می‌شود تمام فرایندهای مهم مانند: فتوسنتز، پروتئین، متابولیسم، انرژی و لیپید تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اولین واکنش گیاه کاهش میزان برگ ها است اما رشد همچنان ادامه می‌یابد تا زمانی که فشار نمک بسیار بالا رود.
رشد ریشه و جوانه در گیاهان حساس به نمک به سرعت کاهش می‌یابد.
خطر اصلی، تجمع سدیم در بافت برگ‌ها است و باعث فساد برگ‌های قدیمی‌تر می‌شود.
مقادیر زیاد سدیم می‌تواند فرایندهای آنزیمی را در سیتوپلاسم قطع کند.
در اثر نمک زیاد ممکن است غشای پلاسما صدمه ببیند.
سدیم وارد بافت چوبی در برگ‌ها می‌شود و باعث جلوگیری از تبخیر آب می‌شود.

۱۱) استفاده از کودهای دیگر

آیا به غیر از هیومیک اسید لازم است کودهای دیگری هم مصرف شود؟
هیومیک اسید بخشی از نیازهای گیاه را فراهم می نماید. جهت تغذیه کامل بایستی از دستور مصرف سایر ترکیبات کودی بسته به نوع کشت و زمان استفاده گردد.

۱۲) خاک آلوده به نماتد

چگونه تشخیص دهیم خاکی آلوده به نماتد است؟
اثر آلودگی نماتدها کاهشی عمومی را در رشد و نمو گیاه ایجاد می نماید. لکه های موضعی و کم شدن رشد در محصولی بنظر سالم ، می تواند از اولین شواهد آلودگی به نماتد باشد. بهترین روش برای تشخیص آزمایش خاک می باشد.سوال


اگر سوالی دارید با کمال میل پاسخگوی شما خواهیم بود.