کود گوگرد مایع

Harmony

کود مایع هارمونی ضمن کمک به عملکرد ریشه، در جذب عناصر غذایی و در ساخت برخی پروتئین‌های گیاهی نیز نقش موثری دارد. از دیگر نقش‌های این کود کمک به کاهش اسیدیته خاکهای شور و قلیایی می‌باشد. همچنین استفاده از این محصول ماندگاری محصولات باغی و زراعی را افزایش داده و موجب کاهش مصرف سموم و دیگر نهاده‌های کشاورزی می‌شود.