انواع کودهای NPK

NPK

این نوع کود دارای سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفات و پتاس می باشد و برای کشت های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به تناسب گیاه مورد کشت از ترکیبات فوق با درصدهای مختلف استفاده می‌گردد.
شرکت خرم بهار آتیس این کود را با درصدهای زیر ارائه می دهد :
10-52-10 , 15-5-30 , 12-12-36 , 20-20-20
برندهای تهیه و توزیع شده توسط شرکت خرم بهار آتیس از بهترین مواد اولیه تولید می‌گردد. این ترکیبات کودی حاوی مقادیر کافی از عناصر غذایی است که نیاز گیاه را در تمام طول فصل رشد به ویژه ابتدای فصل رویشی و زایشی تامین می کند. اسیدی بودن این کود(pH حدود 4) منجر به کاهش pH آب و خاک شده، در نتیجه دسترسی و جذب عناصر غذایی را توسط گیاه افزایش می‌دهد. اختلاط شیمیایی این عناصر در مراحل اولیه تولید سبب میشود که این محصولات کاملا یکنواخت بوده و از حلالیت بالاتری نسبت به کودهای مشابه پودری برخوردار باشند، به همین دلیل بعد از استفاده سریعا تغییرات در مزرعه و باغ شما قابل مشاهده می‌باشد.