هیومیک اسید سیلیس دار

Soil S.O.S

هيوميك اسيد سیلیس دار آتيسSoil S.O.S یک کود آلی مایع است که شامل هیومیک و فولویک اسید استخراج شده از منبع لئونارديت است. Soil S.O.S محرکی قدرتمند برای افزایش رشد ریشه و اندام هوایی است، این کود مایع جهت کنترل ورس (Lodging in cereals) بسیار موثر است. استحکام دیواره سلولی و افزایش مقاومت القایی از مزایای اصلی Soil S.O.S است.
طبق نظر محقيق اسيد هيوميك خاصيت شبيه هورمون داشته و مي تواند باعث افزايش حجم ريشه و در نتيجه جذب بيشتر عناصر غذايي شود. از طرفي به دلیل بالا بودن ظرفيت تبادل كاتيوني (CEC)، سبب در اختيار قرار دادن عناصر مفيد و دفع عناصر سمي و فلزات سنگين در ريشه گياهان مي شود. تحقيقات نشان داده است هيوميك اسيد مي تواند باعث افزايش سنتز مواد فتوسنتزي، قند و مواد محلول گرديده و در نهايت منجر به افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي گردد.
عنصر سيليس از عناصر كم مصرف در سيستم هاي گياهي بوده كه بعلت نقش در ساخت ديواره سلولي و ايجاد مقاومت مكانيكي و جلوگيري از نفوذ پاتو‍ژن ها ميتواند نقش موثري در افزايش مقاومت القايي در محصولات زراعي و باغي داشته باشد. همراه شدن هيوميك اسيد غني شده با سيليس به شكل آمورف ( بيشكل) در تركيب احياء گر خاك (Soil s.o.s) توانسته تاثير بالايي در كنترل بيماري هاي خاكزي و افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي به طور خاص سيب زميني،‌ گوجه فرنگي ، خيار و پسته داشته باشد.
با احياءگر Soil S.O.S گیاهی قوی و خاکی حاصلخيز داشته باشيد.