کود ضد تنش

Relax

وجود عنصر روی به شکل کلات شده همراه با گلایسین و‌ اسید سالیسیلیک در ترکیب کود ضد تنش باعث افزایش متابولیتهای ثانویه شده که از پسابیدگی (پلاسمولیز) جلوگیری می‌کند و در تنش های محیطی به شکل فعال عمل می‌نماید.



سایر محصولات