کود مایع کلات آهن 6%

Ferro

کود مایع کلات آهن: حاوی6% آهن کلات شده و 6% اسیدآمینه به شکل ترکیبی می‌باشد. کود کلات آهن آتیس با تاثیر سریع بر فرآیند کلروفیل‌سازی می‌تواند به سرعت کلروز ناشی از کمبود آهن را برطرف نماید.
کلات: کلات در واژه به معنی نگه‌داشتن چیزی توسط چنگال است. جایی که فلزات با ترکیبات آلی بهم می‌پیوندد. وقتی سلول‌های گیاه مواد مغذی را جذب می‌کنند فورا با اسیدهای آلی، اسیدسیتریک، اسید هیومیک و آمینواسید به شکل کلات درمی‌آورند. کلات مانع ایجاد فعل و انفعال داخلی بین مواد مغذی میشود. در آب قابل حل است و مانع از شسته شدن مواد می‌گردد. همچنین به دلیل رهایش آهسته و تدریجی رشد پاتوژن های مولد بیماری را کاهش میدهد .