کود مخصوص فضای سبز

Esprit

وجود ترکیبات متعادل عناصر غذایی ماکرو و میکرو (ریزمغذی) ضمن کمک به افزایش فرآیند کلروفیل سازی، در شادابی و ماندگاری برگها نیز نقش مهمی دارد. عناصر ریزمغذی باعث تسریع در فعالیت آنزیمی شده و در تنش های محیطی به گیاه مقاومت می بخشد مقدار 2 لیتر کود اسپریت را با 1000 لیترآب رقیق نموده و روی درختان و درختچه های فضای سبز محلول پاشی نمایید. بهترین زمان مصرف هنگام بهار تا اواسط تابستان دو تا سه بار در طول فصل رویش استفاده گردد.سایر محصولات