ایمیل

  info@atisco.ir

  info@agriatis.ir

شماره تماس

(داخلی 22) 021-66951085
  ۰۲۱-۵۵۹۷۰۵۸۱
  ۰۹۱۲-۸۹۸۶۶۲۰

آدرس

  تهران - میدان انقلاب - خیابان ژاندارمری -
پلاک ۹۹ - مرکز رشد دانشگاه شاهد -
واحد فناور ۱۲